Політика конфіденційності

Прозорість — ключ до успіху

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку компанія «ТОВ Кернел» (далі — Компанія), вебсайт, що позначений доменним іменем www.thekernel.com / www.thethekernel.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Компанії, програм і продуктів Компанії і її партнерів.

1.Визначення термінів

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1. «Адміністрація сайту Компанії (далі — Адміністрація сайту)» — уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені «ТОВ Кернел», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Оператором або іншим співробітником компанії, який отримав доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законного підстави.

1.5. «Користувач сайту Компанії (далі — Користувач)» — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт Компанії.

1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений вебсервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який вебклієнт або веббраузер кожного разу пересилає вебсерверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Компанії означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Компанії.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до цього сайту. Компанія не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, що доступні на сайті Компанії.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Компанії.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту Компанії щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Компанії або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті «ТОВ Кернел» в розділі Контакти або Абонементи на розсилки і включають в себе наступну інформацію:

 • прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
 • контактний телефон Користувача;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • поштова адреса;
 • місце проживання Користувача.

3.3. «ТОВ Кернел» захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких може бути встановлений статистичний скрипт системи:

 • IP-адреса;
 • інформація з cookies;
 • інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Компанії, які вимагають авторизації.
3.5. «ТОВ Кернел» здійснює збір статистики, яка стосується IP-адрес своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, контролю законності проведених фінансових платежів.
3.6. Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Компанії може використовувати в цілях:

4.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Компанії, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору дистанційним способом з «ТОВ Кернел».

4.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту Компанії.

4.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту Компанії, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

4.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.6. Створення облікового запису для розсилок або подальшого листування, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису, або сам створив його.

4.7. Повідомлення Користувача сайту Компанії про стан замовлення.

4.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечення платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту Компанії.

4.10. Надання Користувачеві з його згоди оновлень каталогу продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Компанії або від імені прямих партнерів Компанії.

4.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Компанії з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Компанії «ТОВ Кернел», включаючи доставку Товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання ситуацій, які призводять до збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача. Але при цьому Компанія не несе матеріальної відповідальності.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Компанії.
 • Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
 • Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Якщо Адміністрація сайту не виконала свої зобов’язання, вона несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

 • стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
 • була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту;
 • була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту Компанії і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягненні згоди суперечка передається на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цій Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Компанії, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід надсилати Адміністрації сайту, вказавши розділ сайту Компанії.
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://thekernel.ua/polityka-sajtu/.

Оновлено 30 квітня 2020 року.

Є запитання чи пропозиції?

Тисніть кнопку, відкривайте форму зворотного зв'язку, пишіть пропозицію та очікуйте на відповідь найближчим часом!